BVChlazeni.cz

leafCreated with Sketch.
leafCreated with Sketch.

Co je dvoustupňové adiabatické chlazení?

Nejefektivnější metoda chlazení,
která vám pomůže snížit náklady až o 90 %

leafCreated with Sketch.

Udržitelné, efektivní a dostupné průmyslové chlazení

S dvoustupňovým adiabatickým chlazením dosáhnete ve svých výrobních halách, skladech, komerčních objektech i datových centrech příjemného a zdravého klimatu udržitelným a nákladově efektivním způsobem. Tato stránka obsahuje veškeré informace týkající se provozu, výhod, účinnosti a nákladů.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Vše o odpařovacím chlazení

leafCreated with Sketch.

Jak odpařovací chlazení funguje?

Technika odpařovacího chlazení, jinak známá také jako adiabatické chlazení, ochlazuje vzduch na příjemnou teplotu a jako chladivo využívá vodu. Během procesu odpařovacího chlazení se voda odpařuje v proudu vzduchu a přechází z kapaliny na plyn. Tato přeměna vyžaduje energii, která je odebírána ze vzduchu ve formě tepla.

 

Dvoustupňové adiabatické chlazení, známé také jako nepřímé/nepřímé odpařovací chlazení, využívá jak nepřímý, tak přímý adiabatický proces zároveň. To umožňuje systému chladit až o 7 ℃ níže s až o 70 % nižší vlhkostí než jiné (přímé) odpařovací chladiče. 

Tento proces odpařovacího chlazení lze použít několika způsoby: 

 

– Přímé adiabatické chlazení
– Nepřímé adiabatické chlazení
– Kombinované dvoustupňové adiabatické chlazení

Ochlazení až o 15℃ s až o 90 % nižší vlhkostí

V systému odpařovacího chlazení je horký venkovní vzduch pomocí ventilátoru poháněného motorem protlačován přes vlhké chladicí medium (filtry). Chladicí medium je průběžně zvlhčováno vodním čerpadlem, které do nich dodává vodu. Ochlazený vzduch je pak vháněn do budovy. Vycházející vzduch pak může být ochlazen v rozmezí 60 až 90 % vlhkosti v závislosti na účinnosti odpařovacího média. Vycházející vzduch je ochlazen o 10 až 15 °C, ale obsahuje vysoké množství vlhkosti. Proto se přímé odpařovací chlazení nedoporučuje pro chlazení v pracovním a obytném prostředí.

 

 

Naproti tomu dvoustupňové odpařovací chlazení dosahuje účinnosti až 114 % mokrého teploměru, což vede k teplotám až o 7 °C nižším, a díky nižší teplotě obsahuje o 60 % méně vlhkosti než procesy přímého adiabatického chlazení.

Jaké jsou výhody dvoustupňového adiabatického sytému?

leafCreated with Sketch.

Kombinované přímé a nepřímé adiabatické chlazení

První nepřímý „chladicí stupeň“ využívá studenou recirkulační vodu k předběžnému ochlazení okolního vzduchu ve výměníku tepla. Protože se nepřidává žádná vlhkost, dosahuje vzduch při výstupu z výměníku tepla nižší teploty suchého teploměru a teploty vlhkého teploměru než venkovní vzduch.

Druhý přímý adiabatický „chladicí krok“ dále ochlazuje vzduch prostřednictvím vlhkého odpařovacího média. V důsledku tohoto dvoustupňového procesu chlazení lze snížit teplotu vzduchu na mnohem nižší hodnotu, a proto není možné aby  obsahoval vysoké množství vlhkosti.

Hlavní výhody:
–Ekologická alternativa s až o 90 % nižší spotřebou energie
– Chladí až o 7 ℃ více než jednostupňové systémy
– Přináší až o 60 % méně vlhkosti v přiváděném vzduchu než přímé systémy
– Až o 30 % nižší spotřeba vody než jednostupňové systémy

Adiabatické chlazení vs klimatizace

leafCreated with Sketch.

Jasné srovnání adiabatického chlazení a

běžné klimatizace

Celosvětový nárůst teploty způsobuje prudký nárůst poptávky po chlazení. Paradoxně však platí, že čím více se spoléháme na energeticky náročné klimatizace, abychom se ochladili, tím více ohříváme naši planetu. Udržitelné alternativy, jako je například adiabatické  chlazení, jsou stále méně známé.

To je škoda, protože konvenční klimatizace zanechává obrovskou uhlíkovou stopu – zejména ve srovnání s dvoustupňovým adiabatickým chlazením. Denně se nás ptají, co je to dvoustupňové adiabatické chlazení a jak se dá srovnat s konvenční klimatizací. Proto jsme sestavili seznam nejdůležitějších rozdílů mezi těmito dvěma technologiemi. Sami se přesvědčte, co pro vás bude nejlepší

Čerstvý, čistý vzduch vs recirkulovaný vzduch

Adiabatické chlazení:

Dvoustupňové adiabatické chlazení využívá čerstvý vzduch k chlazení a větrání několikrát za hodinu. Tento vzduch je filtrován, aby se odstranil veškerý prach nebo alergeny.

Klimatizace:
Klimatizace obvykle ochlazuje recirkulovaný vnitřní vzduch, aby se předešlo dodatečné spotřebě energie potřebné k ochlazení a odvlhčení přiváděného venkovního vzduchu

Úspory energie vs plýtvání energií

Adiabatické chlazení:
V horkých dnech se účinnost chlazení dvoustupňového odpařovacího chladicího systému zvyšuje. Při vyšších teplotách je ve vzduchu více vlhkosti, a systém tak může odpařovat více vody. A čím více vody se odpaří, tím větší chladicí výkon může systém poskytnout, aniž by se zvýšila jeho spotřeba energie.
Klimatizace:
Čím vyšší jsou venkovní teploty, tím více energie potřebují běžné klimatizace k dosažení požadované vnitřní teploty. S globálním nárůstem teplot se zmenšuje prostor pro energeticky efektivní fungování konvenčních klimatizací.
leafCreated with Sketch.

Energeticky úsporné chlazení vs. chlazení s příkonem

Celosvětový nárůst teploty způsobuje prudký nárůst poptávky po chlazení. Paradoxně však platí, že čím více se spoléháme na energeticky náročné klimatizace, abychom se ochladili, tím více ohříváme naši planetu. Udržitelné alternativy, jako je například adiabatické  chlazení, jsou stále méně známé.

To je škoda, protože konvenční klimatizace vytváří obrovskou uhlíkovou stopu – zejména ve srovnání s dvoustupňovým adiabatickým chlazením. Denně se nás ptají, co je to dvoustupňové adiabatické chlazení a jak se dá srovnat s konvenční klimatizací. Proto jsme sestavili seznam nejdůležitějších rozdílů mezi těmito dvěma technologiemi. Sami se přesvědčte, co pro vás bude nejlepší

Optimální vlhkost vzduchu vs suchý vnitřní vzduch

Adiabatické chlazení:

Přímé adiabatické chladicí systémy mohou při ochlazování na požadovanou teplotu přidávat do vzduchu příliš mnoho vlhkosti. Dvoustupňové adiabatické chlazení zajistí až o 70 % nižší vlhkost. V místnosti se tak dosáhne vlhkosti mezi 40 a 60 %. Tato úroveň vlhkosti nám pomáhá bránit se virům a poskytuje komfort proti suchým očím a svědění v krku.

Klimatizace: 

Klimatizace odvlhčuje vzduch. Výrazné chlazení způsobuje kondenzaci vlhkosti ze vzduchu na chladném výparníku. Ochlazený vzduch pak obsahuje méně vlhkosti. Je to pohodlné z hlediska teploty a vlhkosti, ale ne vždy zdravé. Náš imunitní systém se v suchém vzduchu nemůže bránit virům, zatímco patogenům se daří. Kromě toho může suchý vzduch způsobovat také nepříjemné pocity, jako je svědění v krku nebo podrážděné oči.

Voda vs ostatní chladiva

Adiabatické chlazení:
Adiabatické chlazení využívá jako chladicí médium nejúčinnější přírodní chladivo – vodu! Díky výjimečně vysokému latentnímu teplu vypařování (2501 kJ/kg při 0 °C) vytváří odpařování 1 m3 vody až 695 kW chladicího výkonu. Odpařená voda nakonec skončí ve vzduchu a později spadne jako déšť. Tradiční klimatizační technologie by k dosažení stejného chladicího výkonu potřebovala nejméně 250 kWh.
Klimatizace:
V dnešní době se v klimatizacích používají jako chladicí činidla „méně“ škodlivá chladiva bez chloru, jako jsou fluorované uhlovodíky. Tato chladiva se průběžně odpařují a kondenzují v uzavřeném systému, aby se dosáhlo požadovaného chlazení. Tento proces potřebuje až o 90 % více energie než dvoustupňový odpařovací chladicí systém. Rovněž je třeba počítat s pravidelným doplňováním chladiva, aby nedocházelo ke snížení účinnosti, protože část chladiva uniká do volného ovzduší. Nemělo by se zapomínat, že voda je také potřebná k výrobě elektřiny. Většina elektřiny se vyrábí v elektrárnách na ropu nebo uhlí a na výrobu páry pro pohon turbín je zapotřebí nejméně 10 litrů sladké vody na kWh.

Extrémně suché vs extrémně vlhké

Adiabatické chlazení:
Adiabatické chlazení je fyzikální proces založený na odpařování vody, což znamená, že relativní vlhkost ovlivňuje účinnost zvoleného systému. Čím teplejší a sušší je klima, tím vyšší je výkon odpařovacího chladicího systému. V tropickém podnebí však může být systém při chlazení méně účinný. Ve vlhčích oblastech, například v pobřežních oblastech, si však systémy nepřímého/přímého odpařovacího chlazení drží během vlhkých hodin svůj výkon mnohem lépe než systémy přímé.
Klimatizace:
Klimatizace zajišťuje pohodlí ve všech klimatických podmínkách. Z hlediska relativní vlhkosti vzduchu není účinnost klimatizačních systémů ovlivněna. Čím vyšší jsou však venkovní teploty, tím více energie je potřeba k zajištění požadovaného chladicího výkonu. Kompromis spočívá v tom, zda vynaložit o 90 % více energie na rovnoměrné celoroční chlazení (klimatizace), nebo ušetřit až 90 % energie a zažít o něco méně účinné chlazení, pouze několik hodin ročně (adiabatické chlazení).

Výhody adiabatického chlazení

leafCreated with Sketch.

Udržitelné, nákladově efektivní a zdraví prospěšné

Hlavní výhody adiabatického chlazení

Adiabatické chlazení, zejména dvoustupňová technologie, představuje nejudržitelnější, nákladově nejefektivnější a nejzdravější řešení chlazení a větrání pro výrobní zařízení, distribuční centra a kancelářské budovy. 

Věděli jste například, že s odpařovacím chlazením můžete ušetřit až 90 % nákladů na energii? Výhod adiabatického chlazení je mnoho. Zejména dvoustupňová adiabatická technologie poskytuje nejudržitelnější a nejekologičtější chlazení a větrání, které je k dispozici pro výrobní zařízení, distribuční centra a kancelářské budovy. 

Optimální kvalita vnitřního vzduchu

Pracovní prostředí, které je často větrané a má k dispozici dostatek čerstvého venkovního vzduchu, je zdravým pracovním prostředím s nízkou absencí a často i vyšší produktivitou. Adiabatické chlazení využívá k ochlazování budovy nebo místnosti 100% čerstvý, filtrovaný venkovní vzduch. Tím se výrazně zlepšuje kvalita vzduchu v interiéru, zejména ve srovnání s mechanickým chlazením, které často recirkuluje teplý, znečištěný vzduch v interiéru. 

Optimální vlhkost vzduchu
Patentovaná dvoustupňová adiabatická technologie zajišťuje relativní vlhkost vzduchu mezi 40 a 70 %. Tato úroveň vlhkosti podporuje ochranu proti virům a poskytuje potřebný komfort pro krk, nos a oči. Další informace o této konkrétní výhodě naleznete na našem blogu.  
Energeticky účinná regulace klimatu

Dvoustupňové adiabatické chlazení Oxycom je vysoce účinné z hlediska spotřeby energie. Systém IntrCooll spotřebuje k efektivnímu chlazení místnosti nebo budovy pouze 10 % energie, kterou spotřebuje mechanické chlazení. Chladicí výkon je z 95 % zajišťován přirozeným procesem odpařování vody. Nízký odpor součástí v kombinaci s velmi úspornými stejnosměrnými ventilátory zajišťuje vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie. Ventilátor poháněný motorem, který reguluje adiabatický proces, vyžaduje 1 kWh elektrické energie a poskytuje až 40 kWh chladicího výkonu. Pro srovnání, mechanické chladicí systémy produkují s 1 kWh elektrické energie pouze 3 kWh chladicího výkonu. 

 

V horkých dnech se účinnost chlazení dvoustupňového odpařovacího chladicího systému zvyšuje. Při vyšších teplotách je ve vzduchu více vlhkosti, a systém tak může odpařit více vody. A čím více vody se odpaří, tím větší chladicí výkon může systém poskytnout, aniž by se zvýšila jeho spotřeba energie.

Příjemné pracovní prostředí
Příliš horké pracovní prostředí vede k nespokojenosti zaměstnanců, pro které je obtížné se soustředit a být produktivní. Výzkum Kalifornské univerzity v Berkeley – „Vliv větrání na produktivitu“ – ukázal, že produktivita klesá přibližně o 2 % s každým stupněm nad 22 ℃. Jedinečný dvoustupňový odpařovací chladicí systém IntrCooll dokáže ochladit vzduch až o 20 ℃ pod venkovní teplotu, a zajistit tak v místnosti, hale nebo budově příjemné a produktivní prostředí. 
Šetrný k životnímu prostředí
Adiabatické chlazení je nejekologičtější technikou chlazení na světě. Významnou výhodou odpařovacího chlazení je, že jako chladivo využívá vodu. Nepoužívají se tedy žádná škodlivá chladiva, která by mohla ovlivnit ozónovou vrstvu. Protože dvoustupňové adiabatické chlazení spotřebovává velmi málo elektrické energie, má tento systém velmi nízkou uhlíkovou stopu. Systém IntrCooll již nyní splňuje, nebo lépe řečeno překonává cíle stanovené Pařížskou dohodou požadavky na chladicí zařízení v roce 2050. GWP (potenciál globálního oteplování) systému IntrCooll je prakticky nulový. 

 

Odpočet investic do energie

Jelikož je adiabatické chlazení osvědčenou udržitelnou technikou chlazení, mají adiabatické chladicí systémy možnost využití různých dotačních programů, na snížení spotřeby energie.

Srovnání adiabatického chlazení a klimatizace

Adiabatické chlazení je energeticky mnohem účinnější než tradiční klimatizace. EER systému IntrCooll dosahuje až 40, zatímco EER běžného klimatizačního zařízení je desetkrát nižší. Kromě toho výkon klimatizace od 25 ℃ drasticky klesá, pokud se přidá větrání: v důsledku toho se výrazně sníží COP. V důsledku toho se drasticky zvýší spotřeba energie na zajištění požadované teploty. Jak je vidět výše, adiabatické chlazení zvýší svůj chladicí výkon pouze při zvýšení teploty, aniž by se zvýšila spotřeba energie.

Adiabatické chlazení a vlhkost

leafCreated with Sketch.

Zvyšuje adiabatické chlazení vlhkost?

Zvyšuje adiabatické chlazení vlhkost? V závislosti na typu použitého adiabatického chladicího systému, nepřímého/přímého odpařování nebo přímého odpařování, je vlhkost v budově méně nebo více ovlivněna mírně vyšší vlhkostí. O kolik se zvýší relativní vlhkost v prostoru, závisí na úrovni venkovní vlhkosti, venkovní teplotě, požadované teplotě, které má být dosaženo, a typu použitého systému odpařovacího chlazení.

 

Adiabatické chlazení a vlhké podnebí

Jak bylo uvedeno výše, úroveň zvýšení vlhkosti silně závisí na typu použitého systému adiabatického chlazení. Například patentovaná technologie nepřímého/nepřímého adiabatického chlazení společnosti Oxycom zajišťuje až o 70 % nižší nárůst vlhkosti než jiné systémy přímého adiabatického chlazení – což zajišťuje příjemné vnitřní klima pro obyvatele.

 

Je však také důležité zmínit, že vnášení určité vlhkosti do vzduchu má své výhody. Například vlhkost vzduchu mezi 40 a 60 % snižuje šíření prachu a virů ve výrobním závodě nebo budově. Navíc přináší určitou úroveň pohodlí, protože příliš suchý vzduch může dráždit oči a krk. Proto je nezbytné mít k dispozici systém řízení klimatu, který zajišťuje dostatečnou vlhkost vzduchu, aby se zaměstnanci cítili pohodlně a zároveň je chránil před neomezeným šířením virů.

 

Převládající mylnou představou o adiabatickém chlazení a vlhkosti je, že by ve výrobním zařízení nebo budově vytvořilo subtropické klima. Dvoustupňové adiabatické chlazení je schopno dosáhnout nižších teplot a podle přírodních zákonů se při nižších teplotách udržuje nižší množství vlhkosti. Ve skutečnosti díky nižší teplotě potřebují dvoustupňové odpařovací chladiče pouze 30 až 50 % objemu vzduchu potřebného k ochlazení budovy přímými odpařovacími chladiči. Dvoustupňové adiabatické chladicí systémy používané pro chlazení výrobních prostor vždy větrají budovu čerstvým, filtrovaným venkovním vzduchem a zároveň odstraňují znečištěný vnitřní vzduch. Čerstvý ochlazený vzduch pohlcuje teplo, čímž se absolutní vlhkost vnitřního vzduchu snižuje na příjemnou úroveň. Poté je odsáván výfukem. Tímto způsobem nemá vlhkost vzduchu šanci se v budově nebo výrobním zařízení hromadit a vytváří příjemné klima pro její obyvatele.

Účinnost adiabatického chlazení

leafCreated with Sketch.

Účinnost adiabatického chlazení v různých situacích

Účinnost nebo efektivitu dvoustupňového adiabatického chlazení ovlivňuje několik faktorů. 

Jedná se o tyto faktory:
 
– venkovní teplota suchého teploměru
 vlhkost venkovního vzduchu
 tlak vzduchu
 objem vzduchu
 
Účinnost adiabatického chlazení v různých klimatických podmínkách  

Vzhledem k tomu, že adiabatické chlazení je fyzikální proces založený na odpařování vody, ovlivňují různá podnebí účinnost odpařovacího chlazení různě. Čím teplejší a sušší je podnebí, tím vyšší je účinnost systému adiabatického chlazení. Pouštní klima je proto nejoptimálnějším klimatem pro adiabatické chlazení. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu, poskytují velký chladicí výkon. Výjimkou není ani chlazení při teplotách od 45 °C do 15 °C. V přímořských oblastech, kde jsou teploty stále vysoké, ale vlhkost je často vyšší, bude dodávaná teplota nakonec o několik stupňů vyšší. Ve většině kontinentálních a přímořských klimatických oblastí se střídají suchá a vlhčí období, zde může efektivně fungovat po celý rok pouze dvoustupňové adiabatické chlazení. Vlhké dny se v kontinentálním a přímořském podnebí vyskytují hlavně na jaře a na podzim, kdy jsou teploty ještě relativně nízké a vlhkost vzduchu je vysoká jen několik hodin během dne. Díky dvoustupňové technologii chlazení IntrCooll je chladicí výkon zachován. Po zbytek roku funguje dvoustupňové adiabatickí chlazení jako účinné a udržitelné řešení vnitřního klimatu. Pro země s tropickým podnebím nemusí být adiabatické chlazení nejefektivnějším řešením chlazení, i když hybridní verze umožňuje stále značné úspory energie.

 

Hybridní adiabatické chladicí systémy  
V některých městech s tropickým klimatem, jako je například Bangkok, se mohou vyskytovat delší vlhká deštivá období. V takovém případě může hybridní adiabatický chladicí systém poskytnout optimální řešení chlazení. Hybridní systém kombinuje adiabatické chlazení s mechanickým chladicím systémem. Mechanický systém může být zapnut pouze během vlhčích dnů, zatímco adiabatický systém chladí po zbytek roku. Díky tomuto hybridnímu systému lze výrobní halu nebo budovu dostatečně chladit po celý rok, aniž by se ztratily rozsáhlé výhody adiabatického chlazení. 

Průmyslové adiabatické chlazení

leafCreated with Sketch.

Vhodné řešení chlazení a větrání pro každé odvětví

Je dobře známo, že zaměstnanci i stroje podávají lepší výkon v dobře vyváženém pracovním klimatu. Průmyslové adiabatické chlazení poskytuje výrobním podnikům dokonalé řešení pro příjemné, zdravé a produktivní prostředí. Dvoustupňová technologie adiabatického  chlazení IntrCooll je vhodná pro všechna průmyslová odvětví, od kovoprůmyslu až po potravinářský průmysl. 

 

Zdravé a dobře větrané pracoviště  

Při některých průmyslových procesech se uvolňuje velké množství tepla, plynů, výparů a prachu. Práce v takových podmínkách je škodlivá pro vaše zdraví a celkovou pohodu. Je proto nezbytné mít k dispozici odpovídající ventilační systém. Dvoustupňové adiabatické chlazení funguje na principu výtlačného chlazení. Čerstvý vzduch je vháněn do výrobního zařízení a po cirkulaci je odsáván výfukem. Průběžné větrání kompletně osvěžuje vzduch v interiéru, a to několikrát za hodinu. V důsledku neustálého větrání se z pracoviště odvádí teplo, plyny, páry, prach, škodlivé látky, a jak dnes všichni víme – i viry. 

 

Vyvážená vlhkost pro grafický, plastový a obalový průmysl 

Vlhkost může mít škodlivý vliv na materiály, jako je papír a plast, což může vyvolávat obavy z používání adiabatického chlazení v grafickém a plastovém průmyslu. Dvoustupňový systém adiabatického chlazení však zajišťuje, že úroveň vlhkosti zůstane nízká, a minimalizuje pravděpodobnost deformace materiálu, stejně jako statický náboj a vysoké zatížení prachem. Dvoustupňové adiabatické chlazení navíc zajišťuje dobře vyváženou vlhkost, která zabraňuje kondenzaci vlhkosti na chlazených formách, což z něj činí optimální řešení chlazení pro obalový průmysl. 

 

Bezpečnost a hygiena potravin zajištěna díky patentovanému dvoustupňovému adiabatickému chlazení

Bezpečnost potravin je v potravinářském průmyslu nejvyšší prioritou. Vzhledem k tomu, že adiabatické chlazení využívá ke chlazení čerstvý vzduch, někteří vznášejí obavy, že tento odpařovací/adiabatický proces je nehygienický a mohl by obsahovat nejrůznější bakterie a plísně. V neposlední řadě proto, že vzduch při odpařovacím procesu proudí přes navlhčené médium- ideální živnou půdu pro plísně a bakterie. Aby se však plísně a bakterie nedostaly do proudu vzduchu, který je vháněn do výrobní haly, je medium ve dvoustupňovém adiabatickém chladicím systému IntrCooll každých 24 hodin zcela vysušeno, což vede k úplnému biologickému šoku a zničení všeho, co se v podložce uhnízdilo. 

 

Systém IntrCooll navíc používá patentované medium  Oxyvap® vyrobenou z hliníku a potaženou antibakteriální vrstvou iontů stříbra, která zabraňuje růstu bakterií a plísní. Díky tomu mají naše systémy hygienický certifikát VDI 6022. Instalaci IntrCooll lze navíc doplnit o systém dezinfekce vody UVC. Dvoustupňový systém adiabatického chlazení společnosti Oxycom tak zajišťuje optimální hygienu ve výrobních zařízeních a budovách. 

 

Stabilní klima pro vysoce přesné procesy 

Ve všech případech je žádoucí mít na pracovišti stabilní a stálou teplotu. Při práci s vysoce přesnými díly je však udržování stabilní teploty pro výrobní proces klíčové. Například přesné obrábění kovů vyžaduje stabilní teplotu po celou dobu, protože teplotní výkyvy mají škodlivý vliv na přesné tolerance obrobků. Dvoustupňové adiabatické chlazení zajišťuje stabilní klima po celou dobu, pokud možno celoročně udržuje teplotu blízkou 20 °C.

 

Náklady na adiabatické chlazení

leafCreated with Sketch.

Cenově dostupná a udržitelná kontrola teploty

 

Kolik stojí adiabatické chlazení, závisí na typu použitého adiabatického systému a na množství potřebného chlazení a větrání. Některé systémy mohou vyžadovat více elektřiny a vody než jiné a větší prostory nebo budovy mohou k zajištění optimálního chlazení a větrání potřebovat několik instalací. Nicméně níže zjistíte, že dvoustupňové adiabatické chlazení je cenově dostupné a udržitelné řešení pro vytvoření příjemného a zdravého pracovního klimatu.

 

 

Je adiabatické chlazení energeticky účinné?

Stručná odpověď zní: ano, adiabatické chlazení je energeticky velmi účinné. Adiabatické chlazení využívá k ochlazování vzduchu vodu, která je nejsilnějším chladicím médiem na planetě. U dvoustupňového adiabatického chladicího systému to znamená, že 95 % chladicího výkonu zařízení IntrCooll je zajištěno přirozeným procesem odpařování vody. Energie potřebná k odpařování vody je odebírána ze vzduchu ve formě tepla. Ventilátor poháněný motorem, který reguluje proces odpařování, vyžaduje 1 kWh elektrické energie a poskytuje až 40 kWh chladicího výkonu. Díky tomu systém IntrCooll spotřebuje o až 90 % méně energie než mechanická chladicí zařízení a poskytuje větrání zdarma.

 

V horkých dnech se navíc účinnost chlazení systému IntrCooll zvyšuje, protože vyšší teploty umožňují větší vlhkost vzduchu. Systém tak může odpařovat více vody. Aniž by se zvýšila jeho spotřeba energie, může se odpařit více vody, a tím je zajištěn větší chladicí výkon.

 

 

Provozní náklady na odpařovací chlazení  

Provozní náklady adiabatického chlazení tvoří dvě složky: spotřeba elektřiny a vody. Množství elektřiny a vody potřebné k chlazení a větrání závisí na typu použitého systém. Jak bylo popsáno výše, ventilátor, který reguluje odpařovací proces v systému IntrCooll, spotřebuje 1 kWh elektrické energie k zajištění až 40 kWh chladicího výkonu a volného větrání. 

 

Pro srovnání, 1 kWh elektrické energie v tradiční klimatizaci poskytuje přibližně 3 kW chladicího výkonu bez ventilace. Pokud jde o spotřebu vody, systém IntrCooll potřebuje k zajištění 695 kW chladicího výkonu pouze 1 m3 vody za hodinu. Ve srovnání se systémy přímého adiabatického chlazení spotřebuje systém IntrCooll až o 30 % méně vody.