BVChlazeni.cz

leafCreated with Sketch.
leafCreated with Sketch.

PreCooll: adiabatické předchlazování.

Optimalizujte váš současný chladicí systém pomocí tohoto univerzálně kompatibilního upgradu.

Upgrade na udržitelné a účinné chlazení pomocí zařízení PreCooll

Až o

20%

vyšší chladicí výkon

Až o

25°C

nižší teplota nasávaného vzduchu

Až o

30%

nižší vlhkost

Až o

40%

nižší spotřeba energie

Výhody adiabatického chlazení:

– Úspora energie

Snižte svou uhlíkovou stopu a ušetřete energii díky přírodou inspirovanému vodnímu předchlazování.

– Žádný tepelný stres

PreCool poskytuje jistotu, že váš chladicí systém neselže v důsledku extrémního horka.

– Nižší maximální příkon

Systém PreCooll výrazně snižuje maximální příkon a odlehčuje přetíženým elektrickým sítím.

–Výšší chladicí výkon

Sníží teplotu přiváděného vzduchu až o 25 °C, výrazně tak odlehčí vašemu současnému systému, zvýší jeho výkon a také prodlouží životnost.

Oxyvap®

Vliv na životní prostředí

Provoz zařízení PreCool není ovlivněn (turbulentním) větrem, sluncem ani prachem, který se často vyskytuje na střechách. Účinnost za mokra 88-92 % při 2,0 m/s a 44 Pa.

 

Udržujte si komfort
V horkých podmínkách nemá většina chladicích systémů dostatečný chladicí výkon. Dochází ke ztrátám energie a účinné chlazení je nemožné. Důsledky jsou obrovské a sahají od nepříjemných pracovních podmínek až po ztrátu potravin v důsledku selhání chladicího systému. Patentované panely PreCooll Oxyvap® vytvářejí kolem vašeho chladicího systému chladné mikroklima. Odpařovací chlazení snižuje teplotu vstupujícího vzduchu až o 25 °C. Systém PreCooll výrazně zvyšuje chladicí výkon, takže hluboké chlazení je možné i v těch nejteplejších dnech.

 

Kontaktní zvlhčovač proti šíření patogenů

PreCool je kontaktní zvlhčovač, volitelně vybavený UV sterilizátorem vody. Kontaktní zvlhčovače eliminují riziko šíření škodlivých patogenů, protože do vzduchu se nedostávají žádné aerosoly. Lidé se mohou nakazit legionářskou nemocí nebo COVID-19, když vdechnou malé kapičky vody ve vzduchu, které obsahují nakažlivé patogeny. Z tohoto důvodu je zařízení PreCooll vhodné i pro instalaci veřejných místech, jako jsou školy a nákupní centra, v blízkosti přívodů vzduchu do klimatizačních jednotek. Zařízení PreCooll je vybaveno certifikátem VDI 6022.

 

Efektivní a spolehlivé za každého počasí

Výkonnost systému PreCooll není ovlivněna (turbulentním) větrem, který často fouká kolem kondenzátorů na střechách. Na chladicí zařízení nemá vliv ani slunce, protože PreCooll vytváří kolem stroje zcela zastíněné prostředí. Vytváří se tak chladné mikroklima a snižuje se tepelná zátěž komponentů.

 

Chytré chlazení pomocí systému AquaMizer

Chytrá čerpací stanice AquaMizer společnosti PreCooll je rozhodující pro její vynikající výkon. Nejmodernější senzory a řídicí algoritmy pečlivě monitorují podmínky prostředí. To umožňuje maximální efektivitu využití vody a zajišťuje, že je zařízení PreCooll aktivní pouze v případě potřeby. Plně automatizovaný systém hospodaření s vodou nepřetržitě sleduje kvalitu vody. Řídí vypouštění vody a obnovuje vodu, když obsah minerálů dosáhne určitých hodnot.

 

Udržitelný ve všech ohledech

Univerzálně kompatibilní předchlazování PreCooll účinně upgraduje váš současný tradiční chladicí systém a prodlouží jeho životnost a sníží vaše náklady na údržbu. Malá investice vám zajistí velké úspory energie, až 40 %.