BVChlazeni.cz

leafCreated with Sketch.
leafCreated with Sketch.

IntrCooll: dvoustupňové adiabatické chlazení pro průmyslové objekty.

Ekologická alternativa inspirovaná přirodou, s o 90 % nižší spotřebou energie.

leafCreated with Sketch.

Výhody systému IntrCooll:

Produktivita

Produktivita klesá o 2 % s každým dalším stupňem nad 22 °C.

Komfort

Udržte teplotu a vlhkost v dokonalé rovnováze po celý rok.

Zdraví

Chlaďte 100% čistým, čerstvým a filtrovaným venkovním vzduchem.

Udržitelnost

Ekologická alternativa inspirovaná přirodou, s o 90 % nižší spotřebou energie.

Čím se IntrCooll liší od přímého adiabatického chlazení?

Až o

114%

účinnost při vlhkém teploměru

Až o

7°C

nižší výstupní teplota

Až o

70%

nižší vlhkost

Až o

30%

nižší spotřeba vody

leafCreated with Sketch.

Udržitelné a provozně efektivní chlazení průmyslových budov

Výrobky IntrCooll fungují na přirozeném principu odpařování vody. Společnost Oxycom posouvá adiabatické chlazení na další úroveň díky jedinečnému procesu dvoustupňového nepřímého / přímého adiabatického chlazení.

IntrCooll přirozeně ochlazuje vodu a využívá ji k hlubšímu ochlazování vzduchu. 

Výsledek: méně vlhkosti a optimální komfort, 90% úspora energie ve srovnání s tradiční klimatizací.

 

Perfektní řešení pro vaši společnost

Naše rozsáhlé odborné znalosti a vědomosti z nás dělají ideálního sparingpartnera. Po důkladné analýze vaší jedinečné situace se poradíme s montážní firmou a vašimi vlastními odborníky. Určíme, jak integrovat systém IntrCooll do vaší továrny. Jedinečné modulární koncepce společnosti Oxycom nám umožňují rychle vytvořit optimální pracovní klima.

 

Celoročně příjemné klima. Jak to funguje?

Zdravé vnitřní klima je zásadní pro pohodu vašich zaměstnanců. V létě využívá společnost IntrCooll při volném chlazení a chlazení 100% čerstvého venkovního vzduchu. Díky větrání objemu výrobní haly několikrát za hodinu máte vždy zajištěnu optimální kvalitu vzduchu. Počet výměn vzduchu v chladnějších obdobích závisí na množství dostupného vnitřního tepla. Pokud je systém vybaven volitelným modulem rekuperace tepla, je počet výměn vzduchu maximalizován.
 

Ventilace

Udělejte si pohodlí na čerstvém vzduchu. IntrCooll chladí 100% čerstvým a filtrovaným venkovním vzduchem. Neustále větrá a osvěžuje vzduch několikrát za hodinu. To přispívá k pohodlí a pohodě vašich zaměstnanců.

 

 

Filtrace

Možná si to vždy neuvědomujete, ale ani venkovní vzduch není vždy čistý. „Čerstvý“ vzduch může být znečištěn například pylem, jemným prachem, výfukovými plyny, bakteriemi a spóry plísní. IntrCooll vždy čistí přiváděný čerstvý vzduch před jeho vháněním do výrobního prostoru. V chladnějších obdobích můžeme také zaručit bezprašné vnitřní klima, a to filtrováním recyklovaného vzduchu pomocí modulu Heat Reclaim k rekuperaci tepla. Stupeň filtrace závisí na zvolené třídě filtru.

 

Zpětné získávání tepla

Vnitřní teplo vznikající při práci strojů, procesů, vytápění, osvětlení a osob stoupá konvekcí ke stropu. Volitelný modul rekuperace tepla IntrCooll toto zbytkové teplo znovu využívá. Systém IntrCooll udržuje ve vaší hale stálou teplotu, dodává předehřátý větrací vzduch a zaručuje vyfukování bez průvanu. Naruší horizontální teplotní vrstvy ve vašem výrobním prostoru (destratifikace) a minimalizuje rozdíl teplot mez střechou a podlahou . To vede k menším tepelným ztrátám, a tím k výrazným úsporám.

 

Vytápění

Pokud není k dispozici (vzduchový) topný systém a vnitřní teplo uvolňované ze strojů je nedostatečné, může být rekuperační modul Heat Reclaim vybaven topnými bateriemi. Tím se ohřeje recyklovaný vzduch shromážděný u stropu. Vytvoří se příjemná pracovní teplota. Modul lze kombinovat se všemi běžnými způsoby vytápění, jako je plynové, elektrické nebo tepelné čerpadlo. Standardně je připravena regulace topného systému, aby nedocházelo ke zbytečnému vytápění.

 

Free cooling

I na jaře, v zimě nebo na podzim může být zapotřebí chlazení. I přes nižší venkovní teploty může být teplota v interiéru nepříjemně vysoká. Toto vnitřní teplo je způsobeno stroji, procesy a slunečním světlem z oken a střešních oken. Na rozdíl od tradičních chladicích systémů, jako je klimatizace, kde se vzduch převážně recykluje, využíváme venkovní vzduch chytře pomocí volného chlazení. Díky tomu můžeme vaši dílnu chladit a větrat „zdarma“.

Kombinované přímé a nepřímé adiabatické chlazení

Při dalším zvýšení venkovní teploty se systém přepne na dvoustupňové adiabatické chlazení. První nepřímý adiabatický „chladicí stupeň“ využívá k předchlazení okolního vzduchu studenou recirkulační vodu. Protože se nepřidává žádná vlhkost, má vzduch na výstupu z výměníku tepla nižší teplotu suchého teploměru a mokrého teploměru než venkovní vzduch. Druhý přímý adiabatický „chladicí krok“ ochlazuje vzduch ještě více prostřednictvím patentovaného systému Oxyvap. Kombinovaná účinnost vlhkého teploměru se zvýší na 114 %.