Bvchlazeni.cz

ADIABATICKÉ PŘEDCHLAZOVÁNÍ

PreCooll: optimalizujte svůj chladicí systém pomocí tohoto adiabatického upgradu

Modernizace PreCooll zajišťuje delší životnost, nižší nároky na údržbu a nižší náklady na čištění chladicí cívky. Úleva pro vaše chladicí zařízení, výrazně zlepšuje jeho účinnost, a to i v extrémních vedrech.

Upgrade na udržitelné a účinné chlazení pomocí zařízení PreCooll

Až o

40%

úspora energie

Až o

20%

větší chladicí výkon

Až o

30%

nižší vlhkost

Až o

25°C

snížení teploty nasávaného vzduchu

Upgrade na udržitelné a účinné chlazení pomocí zařízení PreCooll

Výhody adiabatického předchlazení chladicího systému

 

Úspora energie

Snižte svou uhlíkovou stopu a ušetřete energii díky přirozenému předchlazení.

Žádný tepelný stres

PreCooll poskytuje jistotu, že chladicí zařízení neselžou v důsledku extrémního horka.

Nižší špičkový výkon

Systém PreCooll výrazně snižuje špičkový výkon a nezatěžuje přetížené elektrické sítě.

Zvyšte svůj chladicí výkon

Snížení teploty přiváděného vzduchu až na 25 °C, PreCooll výrazně snižuje špičkový výkon a odlehčuje přetíženým elektrickým sítím.


Základní technologie PreCooll

Oxyvap® – přímé odpařovací médium.

Žádná koroze
Hliníkové lamely jsou opatřeny antikorozním, antibakteriálním, mikrobiálním a distribučním nátěrem a nátěrem proti absorpci vody. 

Žádné bakterie Legionella
Oxyvap je kontaktní zvlhčovač. Do vzduchu se proto neuvolňují žádné kapičky, což zabraňuje šíření legionelly vzduchem.

Vliv na životní prostředí
Provoz zařízení PreCooll není ovlivněn (turbulentním) větrem, sluncem a prachem, který se často vyskytuje na střechách. 

Účinnost  při mokrém teploměru

Účinnost za mokra 88-92 % při 2,0 m/s a 44 Pa.


Udržujte si komfort
V horkých podmínkách nemá většina chladicích systémů dostatečný chladicí výkon. Dochází ke ztrátám energie a účinné chlazení je nemožné. Důsledky jsou obrovské a sahají od nepříjemných pracovních podmínek až po ztrátu potravin v důsledku selhání chladicího systému. Patentované panely PreCooll Oxyvap® vytvářejí kolem vašeho chladicího systému chladné mikroklima. Odpařovací chlazení snižuje teplotu vstupujícího vzduchu až o 25 °C. Systém PreCooll výrazně zvyšuje chladicí výkon, takže hluboké chlazení je možné i v těch nejteplejších dnech.


Kontaktní zvlhčovač proti šíření legionelly

PreCooll je kontaktní zvlhčovač, volitelně vybavený UV sterilizátorem vody. Kontaktní zvlhčovače eliminují riziko šíření legionelly, protože do vzduchu se nedostávají žádné aerosoly. Lidé se mohou nakazit legionářskou nemocí nebo pontiackou horečkou, když vdechnou malé kapičky vody ve vzduchu, které obsahují bakterie. Z tohoto důvodu může být zařízení PreCooll umístěno i na veřejných místech, jako jsou školy a nákupní centra, v blízkosti přívodů vzduchu do klimatizačních jednotek. Zařízení PreCooll je vybaveno certifikátem VDI 6022.


Efektivní a spolehlivé za každého počasí

Výkonnost systému PreCooll není ovlivněna (turbulentním) větrem, který často fouká kolem kondenzátorů na střechách. Na chladicí zařízení nemá vliv ani slunce, protože PreCooll vytváří kolem stroje zcela zastíněné prostředí. Vytváří se tak chladné mikroklima a snižuje se tepelná zátěž komponentů.


Chytré chlazení pomocí systému AquaMizer

Chytrá čerpací stanice AquaMizer společnosti PreCooll je rozhodující pro její vynikající výkon. Nejmodernější senzory a řídicí algoritmy pečlivě monitorují podmínky prostředí. To umožňuje maximální efektivitu využití vody a zajišťuje, že je zařízení PreCooll aktivní pouze v případě potřeby. Plně automatizovaný systém hospodaření s vodou nepřetržitě sleduje kvalitu vody. Řídí vypouštění vody a obnovuje vodu, když obsah minerálů dosáhne určitých hodnot.

40% úspory na účtech za energii.


Udržitelný ve všech ohledech

Systém PreCooll účinně modernizuje váš tradiční chladicí systém a zajišťuje delší životnost a nižší náklady na údržbu. Malá investice zajišťuje velké úspory energie.