Nejudržitelnější a nejekologičtější chlazení a větrání na trhu

Výhod adiabatického chlazení je mnoho. Zejména dvoustupňová odpařovací technologie poskytuje nejudržitelnější a nejekologičtější chlazení a větrání, které je k dispozici pro výrobní zařízení, distribuční centra a kancelářské budovy.

Níže si můžete přečíst o výhodách odpařovacího chlazení.

Optimální kvalita vnitřního vzduchu

Pracovní prostředí, které je často větrané a má dostatek čerstvého venkovního vzduchu, je zdravé pracovní prostředí s nízkou absencí a často i vyšší produktivitou. 

Adiabatické chlazení využívá k ochlazování budovy nebo místnosti 100% čerstvý, filtrovaný venkovní vzduch. Tím se výrazně zlepšuje kvalita vzduchu v interiéru, zejména ve srovnání s mechanickým chlazením, které často recirkuluje teplý, znečištěný vzduch v interiéru. 

Optimální vlhkost vzduchu

Patentovaná dvoustupňová odpařovací technologie zajišťuje relativní vlhkost vzduchu mezi 40 a 70 %. Tato úroveň vlhkosti podporuje ochranu proti virům a poskytuje potřebný komfort pro krk, nos a oči.

Další informace o této konkrétní výhodě naleznete v našem blogu o dvoustupňovém odpařovacím chlazení a optimální vlhkosti vzduchu.

Energeticky účinná regulace klimatu

Dvoustupňové odpařovací chlazení společnosti Oxycom je vysoce účinné z hlediska spotřeby energie. Systém IntrCooll spotřebuje k efektivnímu chlazení místnosti nebo budovy pouze 10 % energie, kterou spotřebuje mechanické chlazení. Chladicí výkon je z 95 % zajišťován přirozeným procesem odpařování vody. Nízký odpor součástí v kombinaci s velmi úspornými stejnosměrnými ventilátory zajišťuje vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie. Ventilátor poháněný motorem, který reguluje adiabatický proces, vyžaduje 1 kWh elektrické energie a poskytuje až 40 kWh chladicího výkonu. Pro srovnání, mechanické chladicí systémy produkují s 1 kWh elektrické energie pouze 3 kWh chladicího výkonu. 

V horkých dnech se účinnost chlazení dvoustupňového odpařovacího chladicího systému zvyšuje. Při vyšších teplotách je ve vzduchu více vlhkosti, a systém tak může odpařit více vody. A čím více vody se odpaří, tím větší chladicí výkon může systém poskytnout, aniž by se zvýšila jeho spotřeba energie.


Další informace o systému IntrCooll

Příjemné pracovní prostředí

Příliš horké pracovní prostředí vede k nespokojenosti zaměstnanců, pro které je obtížné se soustředit a být produktivní. Výzkum Kalifornské univerzity v Berkeley – „Vliv větrání na produktivitu“ – ukázal, že produktivita klesá přibližně o 2 % s každým stupněm nad 22 ℃. Jedinečný dvoustupňový odpařovací chladicí systém IntrCooll společnosti Oxycom dokáže ochladit vzduch až o 20 ℃ pod venkovní teplotu, a zajistit tak v místnosti, hale nebo budově příjemné a produktivní prostředí. 

Šetrné k životnímu prostředí

Odpařovací chlazení je nejekologičtější způsob chlazení na světě. Významnou výhodou odpařovacího chlazení je, že jako chladivo využívá vodu. Nepoužívají se tedy žádná škodlivá chladiva, která by mohla ovlivnit ozónovou vrstvu.

Protože dvoustupňové odpařovací chlazení spotřebovává velmi málo elektrické energie, má tento systém velmi nízkou uhlíkovou stopu. Systém IntrCooll společnosti Oxycom již nyní splňuje, nebo lépe řečeno překonává cíle stanovené Pařížskou dohodou požadavky na chladicí zařízení v roce 2050. GWP (potenciál globálního oteplování) systému IntrCooll je prakticky nulový. 

Odpočet investic do energie

Jelikož je odpařovací chlazení osvědčenou udržitelnou technikou chlazení, mohou odpařovací chladicí systémy v České republice využívat odpočet na investice do energie (EIA). Výsledkem může být čistá výhoda ve výši 11 % z celé investice. Také v jiných zemích často existují místní dotace na udržitelné techniky, včetně adiabatického chlazení.

Adiabatické chlazení vs. klimatizace

Odpařovací chlazení je energeticky mnohem úspornější než klasická klimatizace. EER chlazení IntrCooll dosahuje až 40, zatímco EER běžných klimatizačních jednotek je desetkrát nižší. Kromě toho výkon klimatizace od 25 ℃ drasticky klesá, pokud se přidá větrání; v důsledku toho se výrazně sníží COP. V důsledku toho se výrazně zvýší spotřeba energie na zajištění požadované teploty. Jak je vidět níže, adiabatické chlazení zvýší svůj chladicí výkon pouze při zvýšení teploty, aniž by se zvýšila spotřeba energie. 

Graf ukazuje příklad dramatických rozdílů mezi EER dvoustupňového adiabatického chlazení IntrCooll a konvenční klimatizace. Čím vyšší je teplota venkovního vzduchu, tím větší je rozdíl mezi EER dvoustupňového adiabatického chlazení a klimatizace..

Stáhněte si více infhttps://www.bvchlazeni.cz/wp-content/uploads/2023/07/Bila-kniha-Vyzvy-Moznosti-Oxycom.pdformací o dvoustupňovém adaiabatickém chlazení Oxycom a o možnostech jeho využití

Přihlašte se k odběru novinek

Loading

Komentář

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *